เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2019

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2019 ในวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment