ข่าว 1231

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

ด้วยคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ นานาชาติ International Conference on Food, Agriculture and Biotechnology (ICoFAB) 2019 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ติดตามรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ http://techno2.msu.ac.th/icofab2019 หรือเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 043-754085

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment