ข่าว 0872

เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง ประจำปี 2561

ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แจ้งขอเลื่อนการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง ประจำปี 2561 ตามกำหนดการที่แจ้งมาพร้อมนี้

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment