ข่าว 1015

เรื่อง ขอแจ้งข่าวการจัดงานแสดงสินค้า ProPak Asia 2019

ด้วยบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิต การแปรรูปอาหารและบรรจุภัณฑ์นานาชาติ ชื่องาน ProPak Asia 2019 จัดระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร จึงแจ้งมาเพื่อการประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment