ข่าว 0965

เรื่อง งานวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

ด้วยศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ แจ้งหัวหน้าส่วนทุกส่วนราชการเพื่อประชาสัมพันธ์ การจัดงานวันข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 31 มีนาคม -1 เมษายน 2562 เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณของข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ (http://www.ocsc.go.th/node/5117) ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2562

 

 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment