ข่าว 1046

เรื่อง ประชาสัมพันธ์สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งวิชาการ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประชาสัมพันธ์สำเนาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งวิชาการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้สนใจทราบข้อมูล

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment