ข่าว 1514

เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดทำโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้นเรื่อง “9 ตามรอยคำที่พ่อสอน” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้นักศึกษาในสังกัดทราบข้อมูลและส่งผลงานได้ที่ เว็บไซต์ http://rdpscc.rtarf.mi.th  หรือประสานรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พันโท ปรีดา บุญอำพล หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ สำนักปฏิบัติการ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง โทรศัพท์เคลื่อนที่ 06 2414 1659

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment