เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส่งสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2562 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.mua.go.th

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment