เรื่อง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์หนังสือให้แก่หน่วยงานในสังกัดทราบ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประชาสัมพันธ์หนังสือให้แก่หน่วยงานในสังกัดทราบ และหากมีความสนใจเพิ่มเติมได้ที่ www.mua.go.th ตามหัวข้อหนังสือประชาสัมพันธ์

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

 

Leave a Comment