ข่าว 1483

เรื่อง ส่งประกาศรายชื่อ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเป็นเวลา ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป

ด้วยสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลการทางการศึกษา จังหวัดสุรินทร์ ส่งประกาศรายชื่อ สมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส.ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพเป็นเวลา ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เพื่อแจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินการดังกล่าวให้แก่สมาชิกทราบโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment