ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ 086/2562

เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการจัดสวัสดิการบ้านพักและการเข้าพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้การจัดสวัสดิการบ้านพักอาศัยแก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่มีความเดือดร้อน จำเป็น หรือมีความต้องการที่พักภายในมหาวิทยาลัย

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment