ข่าว 0906

เรื่อง แจ้งประกาศ เรื่อง การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 และเรื่อง การส่งผลงานเข้ารับการคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2562 หมดเขตส่งผลงานวิจัย วันที่ 31 มีนาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment