ข่าว 0964

เรื่อง โครงการ Education ICT Forum 2019

ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งว่า กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสมาคมฯ เป็นเจ้าภาพจัดงาน Education ICT Forum 2019 กำหนดจัดงานในวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ อาคาร ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมดังกล่าว

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment