อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานเปิด “โครงการค่ายจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาสาพัฒนาท้องถิ่น” โดยสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์ เพื่อส่งเสริมกาามีจิตอาสาและจิตสาธารณะในการบำเพ็ญประโยชน์ สร้างความสามัคคี สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษาและชุมชนต่อไป
ในระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 หมู่ 4 บ.หนองแรด ต.บันได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2019

Leave a Comment