คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและแนวทางการจัดทำ SAR รอบการประเมินปีการศึกษา 2561 โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต เป็นประธานฯ และรองศาสตราจารย์ยุพดี สินมาก กว่างรายงาน
ในวันที่21มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 36 ตั้งแต่ เวลา 09.00 น.
ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/RtzuE3suiHpsp1xt9

ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการทบทวนผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและแนวทางการจัดทำ SAR…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 20 มีนาคม 2019

Leave a Comment