คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม “ไหว้ครูช่าง สู่ขวัญน้อง” ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชาญ ณ ลำปาง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการ ต่อมา รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จุดเทียนชัยมงคล บวงสรวงบูชาพระวิษณุกรรมและพระพิฆเนศวร เจิมเครื่องมือช่าง เจิมหน้าผากและครอบครูให้แก่นักศึกษา

 

รูปภาพเพิ่มเติม  https://photos.google.com/u/2/share/AF1QipNTAicsAjr3iwMDw2T554kzwsZlhgaiVyRLG6Zo2kJDbmJaV8x6_KHzH2PRL-tsbA?key=TEg4Wm9EanBGSXNGcnBjT2RaV0tVTW9OUFprRTFn

Leave a Comment