วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 36
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประชุมเตรียมความพร้อม โครงการบริการวิชาการการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชมชน ท้องถิ่น และสังคม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 นี้ โดยมีรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2019

Leave a Comment