2 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับครูผู้เข้าอบรมในโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ร่วมกับ สพม.33 สุรินทร์ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่ชุมชนท้องถิ่นสังคม ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นบุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมที่ 2 ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อการเกษตรด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์ นำทีมโดย อ.ปฏิวัติ อาสาเสน และ ดร.สุชาติ ดุมนิล
รายละเอียดเพิ่มเติม https://qrgo.page.link/a1gba

 

https://photos.google.com/share/AF1QipMih9wLtS3q847HoSozBe9NnzFs76pww7EPPG3lclM8Zk1QHo_yl6EZt75RQC5ktw?key=bUpOSUNqb1J4eU1EWjNxdzZZVGdTZGZLMnFjMjBR

Leave a Comment