วันที่ 10 มีนาคม 2561 ฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงาน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวิทยากรมากความสามารถจากบริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด (JOB TOPGUN) และ วิทยากรจากบริษัท เอชบีไอ เมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) ซึ่งรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้

  

Leave a Comment