โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสลากทางการค้าสู่ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจบนฐานรากของชุมชนอย่างยั่งยืน
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2562 ณ บ้านโคกเสาร์ หมู่ 10 ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จังหวัดสุรินทร์

 

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/fXGrpsHNvu5Gyj6E6
————————————————————–
บรรยากาศวันแรกของของกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้มีการระดมความคิดหาจุดเด่นของชุมชนเพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับผลิตภัณจากกลุ่ม “โคกสะอาด”

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2019

Leave a Comment