คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมลงพื้นที่เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติ พร้อมวางแผนการดำเนินโครงการร่วมกับผู้นำชุมชนชาวโคกสะอาดทั้ง 20 หมู่บ้าน
รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดี พร้อมคณะฯดำเนินงาน ลงพื้นที่เพื่อทำการชี้แจงรายละเอียดโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้รับอนุมัติจำนวนทั้งหมด 6 โครงการ พร้อมกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวางแผนการดำเนินงานร่วมกับผู้นำชุมชนชาวโคกสะอาด ทั้ง 20 หมู่บ้าน ในวันที่ 19 มีนาคม 2562
ณ อบต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/guTzDFCFNmnYHbdB8
ประชาสัมพันธ์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2019

Leave a Comment