โครงการความร่วมมือการบริการวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ สพม.33 เพื่อทำการอบรมหลักสูตรระยะสั้น วันที่ 9 – 10 มกราคม 2562
อบรมหลักสูตรระยะสั้น โรงเรียนลานทรายพิทยาคม การพัฒนา application android smartphone ด้วย App Inventor

 

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.google.com/…/AF1QipOrLSJqmkK13w-fmG7Wj5qysYC…

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2019

Leave a Comment