วันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2561 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ออกบริการวิชาการ ณ โรงเรียนเทศบาล 3 เทศบาลอนุสรณ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้าง Android แอปพลิเคชันโดยไม่ต้องเขียน Code

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2018

Leave a Comment