เรื่อง ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

ด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้จัดทำโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (English Camp) ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 1,200 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ๆ ละ 300 คน มาเพื่อการประชาสัมพันธ์แก่นักศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ชั้น 2 คณะครุศาสตร์   อาคาร 41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้

Leave a Comment