รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต ประธานที่ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ครั้งที่ 4 / 2562
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 36 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2019

Leave a Comment