ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สอบคัดเลือก เกี่ยวกับวิธีการดูห้องสอบเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบทั่วไป (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2564 (**เฉพาะหลักสูตรที่กำหนด) ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

Leave a Comment