วันที่ 11 สิงหาคม 2564 รศ.บัญชา ชื่นจิต รักษาราชการแทนคณบดีฯ นายจิรวัฒน์ รักการ รองคณบดีฯ , ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ และ อาจารย์วัลลภ โคตรพันธ์ เข้ามอบสมทบทุนก่อสร้างที่พักกักตัว 14 วัน ของผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดง ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ณ หมู่ 10 บ้านโคกเสาร์ ต.โคกสะอาดดูอ.ปราสาท จ.สุรินทร์

Leave a Comment