19 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้จัด โครงการบริการวิชาการสู่สถานศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สังกัด สพม.33 ณ โรงเรียนพระแก้ววิทยา ตำบลพระแก้ว อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

 

Leave a Comment