ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการอภิวาทวันทา บูชาพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2565

 

Leave a Comment