อาจารย์อิสรภาพ เอ็นดู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการกลางการเลือกตั้ง

📝นายกองค์การบริหารนักศึกษา
📝ประธานสภานักศึกษา
📝นายกสโมสรนักศึกษา

หน่วยเลือกตั้งกลาง อาคาร41 คณะครุศาสตร์

Leave a Comment