ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น.
โดยมีรองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้บริหาร บุคลากรเข้าร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบาย นำเสนอแนวคิดเห็นร่วมกัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนก โตสุรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้เข้าตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น.

โพสต์โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ บน 2 สิงหาคม 2017

Leave a Comment