วันที่ 12 สิงหาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุพดี  สินมาก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

cr : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

Leave a Comment