แจ้งนักศึกษาทุกสาขาทุกชั้นปี
ให้มารับคูปองและเงินรางวัลงานกีฬาสีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสากรรม ณ โดมข้างสาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า เวลา 12.00 น. วันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561

 

สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสากรรม

#แจ้งนักศึกษาทุกสาขาทุกชั้นปี ให้มารับคูปองและเงินรางวัลงานกีฬาสีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม…

โพสต์โดย สโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สร. เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2018

 

Leave a Comment