วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ประธานพิธีเปิด พร้อม ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการ “ข้อตกลง (MOU) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ โรงเรียนจารย์วิทยาคาร” ในระว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สุรินทร์
นำโดย นายศักดิ์ดา ศรีผาวงศ์ ผู้อำนวยการโรียนจารย์วิทยาคาร พร้อมคณะครู และนักเรียน กว่า 200 คน เข้ารับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นกับสาขาวิชาทั้ง 8 สาขา เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในการประกอบวิชาชีพ

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โดย ผศ.ดร.ฉลอง สุขทอง…

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2018

ดาวโหลดภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/C5DCc8YJbeVxKr7L8

Leave a Comment