คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศุภชัย แก้วจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต ที่ได้รับรางวัล
“โล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นพระราชทาน ระดับชาติและนานาชาติ”
ในการประชุมวิชาการและวิจัยแห่งชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย” ครั้งที่ 5 (RUNIRAC V)
ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบุรี จังหวักเพรชบุรี

 

โพสต์โดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสุรินทร์ เมื่อ วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2018

Leave a Comment