คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กิจกรรมที่ 5 หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพร จากโปรตีนไหมและใบฝรั่ง ได้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ดังนี้ เป็นน้ำยาล้างจานโปรตีนไหม สบู่เหลวโปรตีนไหม แชมพูสระผมโปรตีนไหมผสมใบฝรั่ง เจลล้างมือโปรตีน และผ้าปิดปาก ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2563 ณ อบต.ตาเบา ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

Read More