09 สิงหาคม 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดโครงการประกวดดาวเดือน Freshy BOY&GIRL Industrial technology ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รองศาสตราจารย์บัญชา ชื่นจิต เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

 

ภาพเพิ่มเติม https://goo.gl/photos/e2Lk6mj84qtR6QxbA

Leave a Comment